Rut Stark
Stela pokraj mora
Rut Stark

Stela je želela običnu kuću, obično dvorište i psa. Ali njena mama Lusil je bila živa legenda u poslu s nekretninama, a njen tata Henri poznati televizijski stručnjak za bašte. Nijedno mesto na kojem su živeli nije bilo obično.Cena 280,00 DIN • Cena sa popustom: