Pol Di Filipo
Godina u linearnom gradu
Pol Di Filipo

Pokušajte da zamislite Hiperpolis koji pokriva čitavu planetu gde vozovi nikada ne ulaze dva puta u istu stanicu... Dobro došli u Linearni Grad.str.
156
Veličina
14 x 21 cm