Alpar Lošonc
Sufficientia ecologica
Alpar Lošonc

Studija o koevoluciji između ekonomije i prirodeISBN
86-7473-200-3
Veličina
336 strana, grafički prikazi