Pero Zubac

Rođen 30. maja u Nevesinju, a već četrdeset godina živi i stvara u Novom Sadu.
Prvu pesmu je objavio kao gimnazijalac, 1962. godine, u sarajevskom studentskom listu „Naši dani.“ Gimnaziju je nastavio u Zrenjaninu a studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Prvu knjigu pesama „Nevermore“ objavio je u ediciji „Prva knjiga“ Matice srpske, 1967. godine.
Objavio je i osamnaest knjiga pesama za decu, dve knjige parodija, trinaest antologija našeg i stranog pesništva i knjigu eseja.Na strane jezike prevedeno mu je šest knjiga, a pesme su mu prevođene na dvadeset tri jezika. Svoje pesničke prevode sa nekoliko jezika objavljivao je u našoj književnoj periodici. U preko stotinu naših i inostranih antologija zastupljen je odabranim pesmama.
Izvedene su mu dve pozorišne drame i više scenskih igrokaza za decu. Najpoznatiji naši televizijski i radijski majstori režije na Zupčeve stihove istkali su nezaboravne radijske i televizijske emisije, u kojima su pesme kazivali naši najbolji glumci i recitatori.
Na stihove Pere Zupca napisano je više dela klasične, popularne i dečje muzike, a na njegova libreta, kompozitor Stevan Divjaković, napisao je balet „Banović Strahinja,“ a Miroslav Štatkić operu „Lenka Dunđerska.“
U mladosti se oprobao kao televizijski voditelj i realizator velikih multimedijalnih spektakla.
Piše likovnu i književnu kritiku i kolumne u našim nedeljnicima. Pesme i pesme za decu objavljuje u brojnim našim listovima i časopisima.
Mentor je najtalentovanijim mladim ljudima u Republičkom centru za talente u Novom Sadu.
Član je udruženja novinara Srbije, Udruženja književnika Srbije i Društva književnika Vojvodine i Internacionalnog udruženja dečijih pisaca i ilustratora sa sedištem u Los Anđelesu, SAD.
Od jula 2001. godine redovni je član Akademije humanističkih i prirodnih nauka „Kneževa Ščerbatovih,“ Moskva, Ruska federacija.
Dobitnik je najpoznatijih jugoslovenskih nagrada za pesništvo, književni rad i stvaralaštvo za decu i najvećih priznanja gradova Mostara, Vukovara, Kikinde, Novog Sada i Nagrade oslobođenja Vojvodine.
 

PESME IZ DEVEDESETIH
Pero Zubac

 

Pero Zubac nije samo pesnik ljubavi. Detinjstvo, strah i smrt su tri stožerna motiva njegovog celokupnog pesništva. I zavičaj. A zavičaj su najbliža bića koja u njegovom pesništvu imaju arhetipski značaj: otac koji donosi more, majka koja žari ugljevlje doma, sestre koje odlaze po vodu na Drenovik u predsan, braća koja se dozivaju u noći. Svakodnevni prizori, tihe večeri, obične reči koje se magijski pretvaraju u zlatnu ogrlicu pesme.ISBN
86-7473-113-9
str.
372
Veličina
14 x 21 cm
Cena 756,00 DIN • Cena sa popustom:
NOVE PESME
Pero Zubac

 

Pesništvo Pere Zupca nastaje i traje preko četiri decenije. A to se, mereno časovnicima čitalačkih srca, čini više nego četiri veka. Ili odvajkada, oduvek i zauvek.

Pero Zubac se ubraja u kategoriju onih pesnika čija dela izgledaju kao da su oduvek postojala i bez čijeg postojanja kao da svet ne bi ni mogao postojati, ili bar ne bi bio ono što jeste i kakav jeste.ISBN
86-7473-114-7
str.
340
Veličina
14 x 21 cm
Cena 756,00 DIN • Cena sa popustom:
PESME IZ SEDAMDESETIH
Pero Zubac

 

Neprekinuti i neposredni dijalog sa svetom čini tematsku okosnicu poezije Pere Zupca, pokušaj otkrivanja razloga postojanja, življenja, nedokučivog. Pesnički svet je naseljen, čas svetlim čas tamnim,slikama detinjstva, zvukovima rodnog kraja, svojevrsnom kartografijom idealnog pesničkog zavičaja. Kao da kroz stihove promiču mediteranski mirisi, padaju modre kiše i čuju se ta daleka izgubljena zvona odrastanja.ISBN
86-7473-111-2
str.
382
Veličina
14 x 21 cm
Cena 756,00 DIN • Cena sa popustom:
PESME IZ ŠEZDESETIH
Pero Zubac

 

Više od četiri decenije generacije i generacije izgovaraju famozne "Mostarske kiše"  naizust, kao svojevrsnu ljubavnu lozinku. Od prve knjige pesama Zubac je postao pesnička zvezda čiji stihovi plene neposrednošću i hrabrošću; neponovljiv, jedan od onih koji utire nove puteve u komunikaciji sa čitaocem. Nema sumnje da u toj deceniji, tih ranih godina, u ranim studentskim poemama i pesmama, u knjigama Razgovori sa gospodinom, Nevermore, Zakasnela pisma, ispisuje najuzbudljivije i najlepše ljubavne stihove u našoj književnosti.

.ISBN
86-7473-110-4
str.
340
Veličina
14 x 21 cm
Cena 756,00 DIN • Cena sa popustom:
PESME IZ OSAMDESETIH
Pero Zubac

 

Pesnik povratka i sećanja, pesnik u kome je “zanoćio dečak”, čini se ispisuje veliku i beskrajnu apoteozu običnih ljudskih pitanja i stvari, neprekinuti lament nad idealnim i sanjanim, tvoreći od sitnih kamičaka običnog ogromni mozaik presudne životne važnosti. Pesnički pejzaži u ovoj poeziji žive od intezivne a diskretne čežnje za rastočenim i nestalim svetom i bivšim razorenim skladom. Zato se može reći da se ova poezija obraća svima koji znaju da su im sve tajne zapisane iste ali ih uvek drugačije čitamo.ISBN
86-7473-112-0
str.
356
Veličina
14 x 21 cm
Cena 756,00 DIN • Cena sa popustom: